Kongre Konuları

1- Kur’an ışığında yaratılış gerçeğinin değerlendirilmesi

2- Müspet bilimler ışığında yaratılış gerçeği

3- Evrimci görüşün sorgulanması

4- Yaratılışın gaye ve hikmetleri, Yaratıcıyı tanıma ve anlama

5- Ders kitapları müfredatının yaratılış gerçeği açısından değerlendirilmesi

6- Basın, medya ve belgesellerde yaratılış gerçeğine bakış

2018 © Sitenhazir.com. Tüm hakları saklıdır.