Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERME SÜRESİ DOLMUŞTUR

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

 • Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ne sadece sözlü bildiriler kabul edilecektir.
 • Bildiri özetleri İngilizce ve Türkçe olarak  yazılmalıdır ve Türkçe ve İngilizce özetlerin her ikisi de aynı sayfada yer almalıdır. Sunumlar tercihe göre Türkçe, Arapça veya İngilizce yapılabilir. Sunum süresi 15 dakika sunum, 5 dakika tartışma olmak üzere toplam 20 dakika olacaktır.   Bildiri özetleri aşağıda verilen kurallara göre hazırlanıp yaratiliskongresi@gmail.com, yaratiliskongresi@yandex.com adreslerinden birine gönderilmelidir.
 • Bildiri özetlerinin kelime sayısı en fazla 300 olmalı, Sayfa boyutu A4 seçilmelidir. Microsoft Word Programında, sağ, sol, alt ve üstten 2 cm boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman yazı tipi ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır. Tüm metin sağa ve sola dayalı şekilde yazılmalı, paragraf başlarında soldan girinti olmamalıdır. Paragraf aralarında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Anahtar Kelimeler; alfabe sırasına göre yazılmalı ve en fazla 5 kelime olmalıdır.Birinci satıra büyük harfler ile çalışmanın başlığı, ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları unvan belirtilmeden açık olarak yazılmalıdır.Yazar isimlerinin ilk harfleri ve soyadlarının tümü büyük harf olmalıdır. Bildiriyi sunacak yazarın isminin altı çizilmelidir.Yazar isimlerinin altına yazarların kurumları ve adresleri Times New Roman yazı karakterinde 10 punto olarak yazılmalı ve adres yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Linke tıklayarak bildiri özet formatını indirebilirsiniz. Örnek bildiri özeti için tıklayınız.
 • Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-mail ile yapılacağından, sürekli kullandığınız bir e-mail adresi ve telefon numaranızı mutlaka belirtiniz.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir:
 • 1- Kur’an ışığında yaratılış gerçeğinin değerlendirilmesi
 • 2- Müspet bilimler ışığında yaratılış gerçeği
 • 3- Evrimci görüşün sorgulanması
 • 4- Yaratılışın gaye ve hikmetleri, Yaratıcıyı tanıma ve anla
 • 5- Ders kitapları müfredatının yaratılış gerçeği açısından değerlendirilmesi
 • 6- Basın, medya ve belgesellerde yaratılış gerçeğine bakış
 • Bildiri gönderimi 12 Kasım 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Bildiri değerlendirme sonuçları gönderilen e-mail adresine 15 Kasım 2017 tarihine kadar iletilecektir.

 

2018 © Sitenhazir.com. Tüm hakları saklıdır.